Technische Richtlijnen met Betrekking tot de levering van gegevens

Gegevensuitwisseling/Contact

InSite™

Het Kodak InSite ™ PrePress Portalsysteem is een webportaal van WEISS-Druck, waarmee klanten de gegevensuitwisseling met betrekking tot een afdruktaak, via het internet kunnen afhandelen. Met InSite ™ kunnen PDF-bestanden worden geüpload en kunnen de volledige drukproef-, correctie- en goedkeuringsprocessen eenvoudig en effectief worden uitgevoerd. Toegangsgegevens en eventuele noodzakelijke instructies of hulp kunnen worden aangevraagd bij de verantwoordelijke projectmanager.

 

Gegevensoverdracht voor advertenties (enkel voor coldset)

Stuur in principe alle aan de advertenties gerelateerde bestanden per e-mail naar de verantwoordelijke vertegenwoordiger (of kies voor de FTP-overdracht als het datavolume te hoog is).

 

FTP-overdracht

Er is ook een FTP-server beschikbaar voor onze klanten. U kunt het account opvragen bij uw projectmanager.

 

Informatie over beeldgegevens

 • Om een bevredigende afdrukkwaliteit te bereiken, moeten uw afbeeldingen in grijstinten en kleuren een resolutie van 300 dpi hebben en uw lijntekeningen een van 1200 dpi.
 • Om overdrachts- en rekentijd te besparen, dient u te grote beeldgegevens te vermijden.dpi.
 • Bij de beeldverwerking dient u gebruik te maken van het bij de druksubstraat passende ICC-profiel van ECI/Fogra.

 

Instructies bij de PDF  

 • Lettertypen dienen ingesloten te zijn
 • TrimBoxes dienen vastgelegd te zijn
 • Beeldgegevens dienen ingesloten te zijn
 • Voeg geen OPI-commentaren toe
 • Voeg geen formuliervelden en opmerkingen toe
 • Snijtekens dienen 3 mm van het eindformaat verwijderd zijn
 • We bewerken enkel samengestelde PDF's

 

Uitsnijding & trapping

 • De instellingen voor de uitsnijding en het overdrukken van uw documenten worden, op twee uitzonderingen na, niet gewijzigd in onze RIP.
 • Alleen 100% zwarte teksten met een lettergrootte tot 12 punten en 100% zwarte lijnen met een dikte tot 2 punten worden door de RIP automatisch ingesteld op overdrukken.
 • Weggelaten elementen worden indien nodig ter optimalisatie van het register door onze RIP overvult (trapping).

 

Lettergrootte & lijndikte

 • Onze kleinst mogelijke waarneembare negatieve lettergrootte is 6 punten
 • Lijndiktes mogen niet kleiner zijn dan 0,1 mm

 

Kleurmanagement

 • Bij CMYK-producties dienen alle bestanddelen van de PDF's te worden geconverteerd naar CMYK. Afwijkende RGB- en bijzondere kleuren worden door ons met een standaardprofiel omgezet in CMYK, wat kan leiden tot een ongewenste kleurweergave.
 • ICC-profielen die in de PDF zijn ingesloten of daarin als bijlage zijn bijgevoegd, worden door onze workflow genegeerd en worden niet gebruikt.

 

PDF/X

 • De op CMYK-gebaseerde PDF/X-1a, PDF/X-3 en PDF/X-4 kunnen zonder problemen aan ons worden doorgegeven als bestelgegevens.
 • Als u een medianeutrale PDF/X aan ons overdraagt, dient dit voorafgaand te worden aangekondigd en gecontroleerd.
 • Onze workflow is gebaseerd op enkele pagina's. Daarom dient u voor een soepel verloop één pdf per pagina te leveren.
 • Een afloopmarge van 3 mm langs de hele pagina is voldoende.

 

Testgegevens

 • Voordat u ons uw definitieve productiegegevens toestuurt, zijn testgegevens beslist nodig. Na een preflightcontrole ontvangt u van ons een melding over het resultaat en krijgt u ook eventueel informatie over de correctie.
 • De testgegevens die als "OK" zijn bestempeld, worden gebruikt als referentie voor uw productiegegevens. Elke afwijking tussen de OK-testgegevens en productiegegevens vereist extra werk, dat we berekenen als extra verwerkingskosten.

Wijziging van taal-en versie in het zwart

Indien u de wijziging van taal- en versie in het zwart wenst, dient u te letten op de volgende punten:

 

 • De separatie van cyaan, magenta en geel van de basisversie worden met de zwartseparatie van de gewijzigde versie gecombineerd.
 • Alle gewenste gewijzigde elementen mogen alleen in het zwart worden gekleurd.
 • Alle gewenste gewijzigde elementen dienen "overdrukt" te zijn.
 • Als er in de versiewijziging beeldelementen zijn, die worden gecombineerd met de beeldelementen van de basisversie, dient er in de gewijzigde versie een correcte registerstatus gewaarborgd te zijn.

 

Bestandsnamen

 • Om voor een doorlopende paginavolgorde in de workflow te zorgen, dient de bestandsnaam met het paginanummer te beginnen.
 • U dient umlauts en speciale tekens in de bestandsnaam te vermijden.
 • Elk bestand dient te eindigen met een bestandsextensie.

Op grond van deze drie punten ontstaat het volgende voorbeeld:

 • 001_Musterkatalog.pdf

Als u werkt met taalwijzigingen, voeg dan het taalkenmerk toe aan de bestandsnaam.

 • 001_DE_Musterkatalog.pdf
 • 001_NL_Musterkatalog.pdf
Uitleg over de taal en de wijziging van de versie

Info over digital proefdruk (contractproefdruk)

 • Als u ons contractproefdrukken voor de kleurafstemming verstrekt, dient de gesimuleerde papiersoort overeenkomen met de papiersoort in de drukmachine. Gebruik daarvoor enkel de gestandaardiseerde Fogra- en ECI-simulaties die de PSO beschrijven.
 • De gesimuleerde afdrukomstandigheden dienen herkenbaar te zijn in de statusregel van de proefdruk.
 • Op elke contractproefdruk dient er een UGRA/FOGRA-mediewedge inclusief een controle-evaluatie aanwezig te zijn.
 • Proefdrukken en oplagedrukken dienen enkel vergeleken te worden op grond van het het normlicht conform ISO 3664.
Druksubstraat
ICC Profil / mx-4
Karakterisatiegegevens
Papierdefiniëring
PS1
PSOcoated_v3
FOGRA 51
Beelddruk hf glanzend, mat
PS2
PSO LWC Improved
FOGRA 45
Verbeterde LWC glanzend, mat
PS3
PSO LWC Standard
FOGRA 46
Standaard LWC glanzend, mat
PS4
PSO LWC Standard
FOGRA 46
Gerecycled LWC glanzend, mat
PS5 helder wit
PSOuncoated_v3
FOGRA 52
ongecoate offset helder wit
PS5 natuurlijk wit
PSOuncoated_v2
FOGRA 47
ongecoate offset natuurlijk wit
PS6
PSO SC-B_Paper_v3
FOGRA 54
Super gekalanderd
PS7
PSO INP Paper
FOGRA 48
Verbeterde krant
PS8
PSO SNP Paper
FOGRA 42
Standaard krant
SNP
WAN-IFRAnewspaper26v5
IFRA 26 v5
Standaard krant (coldset)

Info over de oplagedruk

Effen kleuren voor de commerciële druk van rollen en -vellen

CIELAB conform ISO 12647-2 druksubstraat PS1 tot PS8

 

Effen kleuren voor krantendruk

CIELAB conform ISO 12647-3 Ifra26

 

Toleranties

Fluctuaties in het kader van de normale distributiecurve zijn procesgebonden. Kleurverschillen worden geminimaliseerd, maar zijn technisch gezien vrijwel onvermijdelijk.

 

Kleurtinttoename

Conform het standaard offsetdrukproces is de kleurtinttoename van toepassing op de relevante papiersoorten.

Download de richtlijnen als PDF

Richtlijnen