Klokkenluidersbescherming binnen de WEISS-groep

Gedrag in overeenstemming met de regels heeft de hoogste prioriteit voor de hele WEISS Group (hierna WEISS genoemd) op alle gebieden. Het vertrouwen van onze medewerkers, klanten en zakenpartners is gebaseerd op integriteit, vertrouwen, eerlijkheid en naleving. Om te allen tijde aan deze eisen te kunnen voldoen, is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van mogelijk wangedrag en dit een halt toe te roepen.

Daarom heeft WEISS een klokkenluidersregeling opgezet die u de mogelijkheid biedt om (ook anoniem) informatie te melden. Een eerlijke klokkenluidersregeling is een belangrijk instrument. Het helpt om overtredingen van wet- en regelgeving snel aan het licht te brengen, deze zonder vertraging te onderzoeken en een einde te maken aan bewezen wangedrag.

In deze context is het heel belangrijk voor ons om duidelijk te maken dat het niet gaat om valse beschuldigingen, maar dat we onze bedrijven beter willen maken! Een open waardencultuur, de tijdige erkenning van overtredingen van bedrijfsregels en de bescherming van klokkenluiders vergroten het vertrouwen in onze medewerkers en WEISS.

De verantwoordelijke personen controleren elke melding en volgen deze consequent op. Als u contact met hen opneemt, garanderen zij de grootst mogelijke bescherming voor klokkenluiders, de betrokkenen en de medewerkers die betrokken zijn bij het ophelderen van de informatie.

Wie maakt deel uit van de WEISS-groep? Voor wie of via wie kan een rapport worden ingediend?

WM Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG
Weiss-Druck GmbH & Co. KG
Weiss-Verlag GmbH & Co. KG
Weiss-Direktservice GmbH & Co. KG
Weiss-Intermedia GmbH & Co. KG
MW Grafiksatz GmbH & Co. KG
TW Wochenspiegel GmbH & Co. KG
S-W Verlag GmbH & Co. KG für Lokalinformationen
DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG
Weiss-Einkauf GmbH & Co. KG
Wochenkurier Lokalverlag GmbH & Co. KG
Weiss-Logistik GmbH & Co. KG
Weigro GmbH
Weiss-Druck Stiftung

Een melding indienen - maar wel correct!

Om je melding goed te kunnen verwerken en onderzoeken, is het belangrijk dat deze zo specifiek mogelijk is. Het is handig als je in je rapport rekening houdt met de vijf W-vragen: Wie? Wat? Wanneer? Hoe? Waar?

Zorg er als informatieverstrekker voor dat je beschrijvingen ook begrepen kunnen worden door mensen van buiten het veld. Het is handig als je beschikbaar bent voor verdere vragen.

Wat zijn overtredingen?

Voorbeelden van regelovertredingen zijn verduistering, diefstal, corruptie, seksuele intimidatie, discriminatie (bijv. op basis van geslacht), niet-naleving van wettelijke vereisten of handelen in strijd met productrechten.

Potentieel wangedrag melden - maar hoe?

1. online meldingsformulier:
U kunt uw melding doen via een online formulier: weissgruppe.de/hinweisgebersystem/formular-hinweisgeberschutzgesetz.html

2. e-mail:
Je kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: whistleblower hinweisgebermeldestelle(at)weissgruppe(dot)de

3. hotline:
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de personen: +49 (0)2472-982-823

4. post:
U kunt mogelijk wangedrag ook per post melden.    
Adres:

Persönlich/Vertraulich
Hinweisgeberstelle WEISS
Hans-Georg-Weiss-Str. 7    
52156 Monschau

Wat gebeurt er na de melding?

WEISS zet zich in voor de bescherming van klokkenluiders. Daarom zijn er mensen aangesteld om meldingen onafhankelijk te behandelen.

Deze personen fungeren als neutrale, onafhankelijke tussenpersonen. De door WEISS aangestelde personen ontvangen uw meldingen van mogelijk wangedrag en controleren of deze plausibel en geldig zijn (plausibiliteitscontrole).

Indien nodig en als de identiteit van de klokkenluider bekend is, blijven de personen in contact met de klokkenluider en communiceren op een continue basis. Om een zaak te onderzoeken en op te helderen, geven de personen ook informatie door aan de besluitvormers bij WEISS. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld door de personen en de klokkenluider beslist zelf of hij/zij zijn/haar identiteit tegenover WEISS wil beschermen of niet. De personen zorgen er te allen tijde voor dat meldingen van klokkenluiders die niet geïdentificeerd willen worden, anoniem worden doorgestuurd.

Zolang een strafbaar feit niet is bewezen, is er een vermoeden van onschuld.