Inzet voor het milieu

Een bedrijf met het formaat van de WEISS-Gruppe heeft niet alleen een grote economische verantwoordelijkheid, maar we zetten ons ook in om het milieu op een speciale manier te beschermen. En wij nemen deze verantwoordelijkheid graag op ons en handelen altijd volgens de laatste knowhow. Het behoud van hulpbronnen, de minimalisering van emissies, de waterbescherming en verstandig afvalbeheer zijn bij WEISS altijd erg belangrijk geweest. Overal waar we ons kunnen verbeteren, nemen we verdere maatregelen om onze ecologische analyse te optimaliseren.

lovelyday12/stock.adobe.com | Handen die een kleine boomplant vasthouden.

Emissies

Voor een afdruk van hoge kwaliteit is een machine nodig, die niet kan werken zonder enige emissie. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze emissies te neutraliseren en om zo milieuvriendelijk mogelijk te handelen. We houden onze machines nauwlettend in de gaten en met ons keurmerk garanderen we dat onze drukmachines geen schadelijke emissies in het milieu brengen.

New Africa/stock.adobe.com | Afvalverwijdering

Afvalverwijdering

Het verantwoordelijke afvalbeheer bij WEISS betekent dat er in de eerste plaats afval wordt vermeden, dat er in de tweede plaats afval wordt gerecycled en dat er in de derde plaats afval wordt verwijderd Hiervoor gebruiken we de meest spaarzame grond-, hulp- en verwerkingsstoffen. Afval, dat ondanks alles toch ontstaat, wordt bij ons zorgvuldig gesorteerd en onderworpen aan verschillende recyclingprocessen. Pas als er op het einde nog wat overblijft, volgt de ontzorgingsstap.

Ezel naast de vijver

Waterbescherming

De bescherming van natuurlijk water en het riool: Bij WEISS is dat een must! Ondanks het grote bedrijfsgebied zijn er bij ons geen ongecontroleerde watermassa. Grote hoeveelheden aan regenwater, die kunnen ontstaan op een dakoppervlak, worden afgevoerd naar een regenwateropvangbak – een poel die aan het laagste uiteinde van het terrein is aangelegd. Van daaruit kunnen ze langzaam en erosievrij in het grondwater wegsijpelen.

Warmtekrachtkoppelingseenheid

Warmtekrachtkoppelingseenheid

Het grootste gedeelte van de energiebenodigdheid haalt WEISS uit eigen bronnen. Sinds 2014 wordt er een warmtekrachtkoppelingseenheid (WKK) gebruikt om zoveel elektriciteit op te wekken, dat omgerekend 9.400 privé-huishoudens hiermee van energie zouden kunnen worden voorzien. Mocht er tijdens de lopende operatie minder stroom nodig zijn dat dat onze WKK produceert, wat bijvoorbeeld kan voorkomen in het weekend, dan leveren wij het energie-overschot aan het openbare net. Dankzij het duurzame gebruik besparen we, in vergelijking met de algemene stroomvoorziening, jaarlijks zo'n 7.180 ton aan CO2.

Firma V/stock.adobe.com | Energiebeheerssysteem

Energiebeheerssysteem

Het doel van het energiebeleid van WEISS is om het energieverbruik te verminderen en om de energie-efficiëntie voortdurend te verhogen. Om de energiedoelstellingen te realiseren, heeft WEISS een energiebeheersysteem geïntroduceerd conform DIN ISO 50001 en is deze gecertificeerd door TÜV Rijnland. Dit stelt ons in staat om de in het energiebeleid opgenomen verplichtingen na te komen en om onze energetische prestaties voortdurend te verbeteren door middel van een systematische aanpak.

Onze certificaten

Certificering FSC

FSC

Het keurmerk van het Forest Stewardship Council ® (FSC ®) duidt houtproducten van het milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde en economisch levensvatbare bosbeheer, aan. Dit geldt voor het gehele "productketen" met betrekking tot hout, inclusief printpapier, en wordt gecontroleerd door geaccrediteerde certificeerders.

Certificering  Nature office

Nature Office

Met verschillende klimaatbeschermingsmodellen zorgt Nature Office ervoor dat een drukkerij als WEISS-Druck in staat is om zijn drukklanten CO2-neutraal drukwerk aan te bieden. De focus ligt op het bepalen van de "CO2-voetafdruk" en op de compensatie daarvan door ondersteuning van klimaatbeschermingsprojecten.

Certificering Blauer Engel

Blauer Engel

De Blaue Engel is wereldwijd het oudste milieukeurmerk. In het kader van de bescherming van hulpbronnen worden papieren en de daaruit vervaardigde gedrukte producten gelabeld. Het is ook belangrijk om de onschadelijkheid van verbruiksmaterialen zoals verf en lak te noteren.

[Translate to Niederländisch:] Zertifizierung PEFC

PEFC

Een alternatief voor de FSC ®-organisatie is het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ™ (PEFC ™) wat is gewijd aan het duurzaam bosbeheer. De focus ligt op de internationale, nationale en regionale aanpak met betrekking tot de hout-"productketen".

EU Ecolabel

Het "EU Ecolabel" is het Europese equivalent van het "Blauwe Engel"-certificaat. De certificering dient ter bescherming van de hulpbronnen en het milieu en voorkomt het gebruik van schadelijke verbruiksmaterialen.